۱۰:۳۲:۳۶ - چهارشنبه, ۱۰ تیر , ۱۳۹۴
  من: گذشته دیگر وجود ندارد و آنچه در آینده ی نزدیک است خداست.
آغاز ثبت نام هنرستان های منطقه با ۵۴ عنوان رشته آغاز ثبت نام هنرستان های منطقه با ۵۴ عنوان رشته
آغاز ثبت نام هنرستان های منطقه با ۵۴ عنوان رشته
ادامه تحصیل فارغ التحصیلان هنرستان ها تا آخرین درجه دانشگاهی موجود در کشور ادامه تحصیل فارغ التحصیلان هنرستان ها تا آخرین درجه دانشگاهی موجود در کشور
ادامه تحصیل فارغ التحصیلان هنرستان ها تا آخرین درجه دانشگاهی موجود در کشور
افتتاح سامانه ثبت پیش نویس ابلاغ هنرستان های منطقه افتتاح سامانه ثبت پیش نویس ابلاغ هنرستان های منطقه
افتتاح سامانه ثبت پیش نویس ابلاغ هنرستان های منطقه
جلسه مدیران هنرستان های منطقه جلسه مدیران هنرستان های منطقه
جلسه مدیران هنرستان های منطقه
سهمیه مدارس متوسطه از استخدام ۵۰۰۰ نیروی انسانی سهمیه مدارس متوسطه از استخدام ۵۰۰۰ نیروی انسانی
سهمیه مدارس متوسطه از استخدام ۵۰۰۰ نیروی انسانی
آخرین اخبار کارشناسی
آخرین اخبار هنرستان ها